Finans İşlemleri

Finans Yönetimi Tahsilat işlemleri, ödeme (tediye), cariler arası virman, bankaya tahsile veya teminata çek verme, çek tahsil ve çek ödeme işlemleri gibi tüm finans ile ilgili işlemler finans işlemleri olarak adlandırılır. Tahsilat Evrakları Cari hesaplardan yapılan...