Cari Hesap Takip Programı

Cari hesap takip programı cari hesap kartlarının açılması ile başlar. Online Ba-Bs mutabakatı, online cari hesap mutabakatı, müstahsil takibi, plasiyer primleri gibi bir çok operasyon cari takip programı üzerinde modül olarak çalışır.

Cari hesap yönetimi sizin açılış sırasında yapmış olduğunuz tanımlara göre raporlama da size esneklik sağlar. Noterler Birliği şifresini kullanarak sadece vergi numarasını veya TC kimlik numarasını yazarak otomatik cari hesap kartı açabilirsiniz.

Cari hesap kartı açılış esnasında tanımladığınız vade gün ve vade farkına göre ödeme ve tahsilat performansınızı cari borç yaşlandırma raporu ile görüntüleyerek işlem yapabilirsiniz.

Cari hesap kartlarınız için satın alma ve satış fiyat listeleri düzenleyerek veya stok kartlarında cari hesap tipine göre fiyat tipi (toptan, perakende, bayi fiyatı gibi) tanımlayarak alış ve satış faturalarınızı, teklif verme veya alma ve sipariş alma ve sipariş verme işlemlerinde kullanabilirsiniz.
Sistem tekliften başlayarak ilerler. Aldığınız teklifi siparişe ve faturaya dönüştürebilirsiniz. Tekliften veya siparişten gelen fiyatlar stok kartı fiyatların ve fiyat listesindeki fiyatları ezer.
Eğer teklif ve siparişten ilerlemez direk alış ve satış faturası düzenlemek istersek öncelikle satın alma ve satış fiyat listelerine bakarak stok kartı fiyatlarını ezer. Eğer fiyat listeleri de kullanılmıyorsa tanımlı stok kartı fiyatına göre satın alma ve satış faturası düzenlenir.
Cari hesap kartları bu bölümden tanıtılır. Sektör ve grup tanıtımı yapılarak detaylandırılabilir. Eğer tanımladığınız cari sadece perakende müşteri ise sadakat ayarlarında yapılabilir.

Cari kart tipine göre farklı sekmeler açılarak işlemler yapılır.

Cari Hesap Takip Programı

Cloud tabanlı cari hesap takip programında detaylı ve kolay kullanım

Müstahsil Takibi

Eğer bir hayvan yetiştirici veya çiftçiden satın alma yapılıyorsa müstahsil hesap kartı tanımı yapılır. Müstahsilden ürün alımı yaparken onlar adına oluşan vergiler e-müstahsil makbuzu aracılığı ile Gelirler İdaresi Başkanlığı’na iletilir ve ödemesi yapılır. Müstahsil takibi Workgroup Ön Muhasebe Programı ile çok kolay.

Farklı Döviz Tipleri

Workgroup cari yapısı farklı tipte dövizle çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Hangi döviz tipi ile carinizi takip etmek isterseniz ilgili döviz tipi seçilir. Fatura kesilirken seçili döviz tipine göre işlem yapılır ama kesilen faturalar yerel para birimine göre oluşur. Cari hesaplarınızı farklı döviz tipleri ile tutabilir ve alış satış faturalarınızı farklı döviz tipleri ile düzenleyebilirsiniz.

Plasiyer Tanımlama ve Plasiyer Primi

Cariye plasiyer tanımlayabilir çok şubeli müşterilerde şube bazlı plasiyerler tanımlayarak işlem yapabilirsiniz.

Farklı tipte tanımlanan fiyat tipi seçilerek cari kartta fatura kesilirken işlem yapılması sağlanır. Bayi fiyatı, toptan fiyatı, dağıtıcı fiyatı gibi.

Tanımlanan cariye dilediğiniz kadar adres ekleyebilirsiniz. Cariye bağlı iletişim adresleri ve oluşturduğunuz farklı adreslere ait ayrı ayrı iletişim adresleri tanımlayabilirsiniz.

Ciro hedefleri, teminatlar, banka hesap numaraları, ıskonto tanımları yapılır. Cari hesaptan ürün satın alıyorsanız temin edilen stokları tanımlayarak teklif, sipariş, alış irsaliyesi ve alış faturası ekranlarında temin edilen stoklar butonuna tıklayarak aramanızı daraltıp kolay işlem yapmanızı sağlar.

B2B Tanımları

B2B ayarlarını yaprak müşterilerinize veya tedarikçilerinize kullanıcı adı ve şifre vererek verdiğiniz yetkilere göre uzaktan işlem yapmalarını sağlayabilirsiniz.

Cari hareketlerini tıklayarak carinin ilgili hareketlerini izleyebilir istediğiniz harekete buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer cari e-fatura carisi ise sistem portalden otomatik olarak güncelleyerek kullanıcıların hata yapmasının önüne geçer.

Cari listesinden ilgili carinin hareketlerine, satın alma fiyat listesine ve satış fiyat listesine ulaşabilirsiniz. Satın alma ve satış fiyat listesinde istediğiniz kadar fiyat listesi tanımlayabilir bu listelerin geçerlilik tarihine göre işlem yapabilirsiniz.

Online BA-BS Mutabakatı

BA-BS mutabakatlarını online olarak mail üzerinden yapmak ve karşı cari hesabın mutabakat için verdiği cevabı online olarak almak Workgroup ön muhasebe programı ile çok kolay. Eğer mutabıksanız gelen cevap otomatik olarak işlenir. Değilseniz karşı tarafın gönderdiği evraklara istinaden yeni bir BA-BS mutabakatı gönderebilirsiniz.

Online Cari Hesap Mutabakatı

Cari hesap mutabakatlarınızı online olarak mail üzerinden yapmak. Gönderdiğiniz mutabakat metnine karşı taraf mutabıkız cevabı döndürürse bunu program otomatik olarak alarak E-Mutabakat Durumu kısmını mutabık eğer mutabık değiliz cevabı gelirse mutabık değil diye işaretler.